KOBYLNICE
Naposledy aktualizováno: 8.6.2017

Výsledky ?innosti knihovny za rok 2012

Po?et obyvatel obce: 1014

Knihovní fond
 celkem    nau?ná lit.            krásná lit.            tituly ?asopisů
   3731        697                    3034                           2
Novinky                    Vým?nný fond
   41                        soubory     svazky
                                  
6              373

Výpůj?ky
celkem         pro dosp?lé               pro d?ti          ?asopisy
                nau?ná      krásná      nau?ná krásná 
3475         161          2142          80       480          612 

?tená?i                                                  Návšt?vníci
celkem     z toho do 15 let             knihovny    internetu   webu
   82                 30                             544            5            2297 

Procházka po knihovn?